Disclaimer voor b2b-adventure.nl

B2B Adventure outdoor, training en coaching (Kamer van Koophandel: 01172185), hierna te noemen als B2B Adventure, verleent je hierbij toegang tot b2b-adventure.nl en nodigt je uit het aangebodene af te nemen.

B2B Adventure behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

B2B Adventure spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden standaard met zes maanden garantie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van B2B Adventure.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met B2B Adventure. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan B2B Adventure nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij B2B Adventure.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van B2B Adventure, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.