B2B Adventure maakt gebruik van verschillende methodieken, werkvormen en theorieën tijdens zijn werkzaamheden. Ervaringsleren is altijd een belangrijk uitgangspunt - leren door te doen -. We combineren dit met de Project Adventure-methodiek, dat staat voor systeemgericht werken, geweldloze communicatie en verschillende onderwijsprincipes. Het hangt van de doelgroep af welke kennis we in zullen zetten en wat we willen overdragen. In ieder geval staan fysieke- en emotionele veiligheid in al onze programma’s en trainingen voorop.